Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerfors
Adlig Nr: 1720
Svensk släkt. Hette förut Forsman. Adlad 1720-03-10, Introducerad på Sveriges Riddarhus 1720. Utdöd 1800-12-15.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: