Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlermarck
Friherrlig Nr: 266
Svensk släkt. Hette förut Ekström. Adlad Friherrlig 1764-03-05, introducerad 1776. Utdöd 1810-06-20.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: