Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlersköld
Adlig Nr: 1041
Tysk släkt från Schönberg. Hette förut Bartels, Adlad 1683-01-23 Introducerad på Sveriges Riddarhus 1686. Utdöd 1700-12-07.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: