Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlersparre
Friherrlig Nr: 337
Svensk släkt från Västergötland, hette förut Christophersen. Adlad 1757. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1773 som adlig släkt nr. 1988. Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § RF., introducerad 1811 utdöd 1889
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: