Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlersparre
Grevlig Nr: 130
Svensk släkt från Västergötland, hette förut Christophersen. Adlad 1757-12-01. Introducerad på Sveriges Riddarhus 1773. Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § RF., introducerad 1811, och grevlig 1816-10-07, likaledes enligt 37 § RF., introducerad 1818. I denna värdighet utdöd 1908-10-21.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: