Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Hamilton
Grevlig Nr: 86
Skotsk uradel. Naturaliserad 1664. Friherrlig 1689. Grevlig 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752, som grevlig släkt nr: 86. Är utgrenad ur friherrliga släkten Hamilton.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: