Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Horn af Åminne
Grevlig Nr: 92
Finsk uradel. Friherrlig 1561. Grevlig 1772. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1775, som grevlig släkt nr: 92
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: