Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Hård af Segerstad
Adlig Nr: 17
Svensk uradel från Småland. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625, som adlig släkt nr: 17. Släktmedlemmar skriver sig även Hård
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: