Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Kalling
Grevlig Nr: 91
Finsk släkt. Hette även förut Kalling. Adlad 1698. Friherrlig 1751. Grevlig 1771. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1775, som grevlig släkt nr: 91
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: