Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Lewenhaupt
Grevlig Nr: 2
Svensk uradel från Södermanland. Samma ursprung som friherrliga släkten Leijonhufvud. Grevlig 1568. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625, som grevlig släkt nr: 2.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: