Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Posse
Grevlig Nr: 51
Svensk uradel från Västergötland. Troligen inkommen från Danmark i början av 1400-talet. Naturaliserad 1625. Friherrlig 1696. Grevlig 1706. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1719 som grevlig släkt nr: 51.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: