Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Posse af Säby
Friherrlig Nr: 57
Svensk uradel från Västergötland. Troligen inkommen från Danmark i början av 1400-talet. Introducerad 1675. Friherrlig 1673. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1675 som friherrlig släkt nr: 57.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: