Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Rehbinder
Friherrlig Nr: 77
Tysk uradel från Westfalen. Inkom till Sverige från Livland under 1600-talets första del. Naturaliserad 1668. Friherrlig 1680. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1680 som friherrlig släkt nr: 77.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: