Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

von Rosen
Grevlig Nr: 85
Estnisk uradel. Naturaliserad 1724. Friherrlig 1731. Grevlig 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752 som grevlig släkt nr: 85.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: