Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Silfverhielm
Adlig Nr: 93
Svensk släkt från Småland. Adlad 1575. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625, som adlig släkt nr: 93. Släktmedlemmar skriver sig även Silfverhjelm.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: