Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Sparre
Friherrlig Nr: 11
Svensk uradel från Västergötland. Känd sedan slutet av 1300-talet. Friherrlig 1647. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1649 som friherrlig släkt nr. 11. Utgrenad ur adliga släkten Sparre af Rossvik. Utgrenad i grevliga släkten Sparre af Söfdeborg.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: