Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Sparre af Söfdeborg
Grevlig Nr: 66
Svensk uradel från Västergötland. Känd sedan slutet av 1300-talet. Friherrlig 1647. Grevlig 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720 som grevlig släkt nr. 66. Utgrenad ur friherrliga släkten Sparre.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: