Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Stuart
Adlig Nr: 86
Skotsk uradel. Känd sedan 1100-talet. Inkom till Sverige under 1500-talet. Naturaliserad 1625. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625 som adlig släkt nr. 86.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: