Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Wachtmeister af Björkö
Friherrlig Nr: 31
Tysk adelssläkt från Estland. Hette även förut Wachtmeister. Adlad 1578. Friherrlig 1651. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1652 som friherrlig släkt nr: 31.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: