Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Wachtmeister af Johannishus
Grevlig Nr: 25
Tysk adelssläkt från Estland. Hette även förut Wachtmeister. Adlad 1578. Friherrlig 1651. Grevlig 1687. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1689 som grevlig släkt nr: 25.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: