Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Walkendorff
Adlig Nr: 25
Dansk uradel. Sannolikt ursprungligen från Tyskland. Inkom till Skåne i början av 1600-talet. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1664 som adlig släkt nr: 25.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: