Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

von Warnstedt
Adlig Nr: 78
Tysk adlig släkt från Brandenburg. Hette även förut von Warnstedt. Inkom till Sverige under slutet av 1500-talet Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625 som adlig släkt nr: 78. Släktmedlemmar skriver sig även Wernstedt.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: