Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Creutz
Friherrlig Nr: 48
Finsk uradel. Åter adlad 1569. Friherrlig 1654. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1654. som friherrlig släkt nr 48. Utgrenad i grevliga släkten Creutz.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: