Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Drake af Hagelsrum
Adlig Nr: 90
Svensk uradel från Västergötland. Hette förut Hand. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625, som adlig släkt nr. 90.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: