Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Fleming af Liebelitz
Friherrlig Nr: 17
Dansk uradel, ursprungligen från Pommern. Friherrlig 1651. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1652, som friherrlig släkt nr: 17.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: