Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Dahlman-Forstena
Adlig Nr: 2
Svensk uradel från Västergötland. Släktens namn taget efter släktgården Forstena. Släkten ansågs utgången men funnet dokument påvisade att Jon Olofsson Dahlman var en okänd son till den tidigare siste släktmedlemmen. Släkten återintroducerades 1992. Släkt
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: