Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Frölich
Grevlig Nr: 49
Tysk uradel från Steijermark. Utgrenad ur adliga släkten Frölich. Naturaliserad i Sverige1682. Friherrlig 1700. Grevlig 1706.Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1719, som grevlig släkt nr: 49.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: