Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Bagghufvud
Adlig Nr: 755
Renovation av gammalt adelskap 1652. Introducerad 1668. Släkten utflyttad från Sverige. Inkom till Sverige från Norge år 1565. Släkten fortlever i såväl Ryssland som Estland. Upptagen på Estlands Riddarhus som von Baggehufwudt nr 76. I Ryssland kallar och skriver sig släkten von Baggo men även von Bagowut.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: