Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerheim
Adlig Nr: 1632
Svensk släkt. Hette förut Arosell. Adlad 1719-06-25 Introducerad på Sveriges Riddarhus 1720. Utdöd 1823-01-20. Släkten är av samma ursprung som adliga släkten Stiernhöök nr 471.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: