Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerstam
Adlig Nr: 2057
Släkten inkom från Nürnberg i Tyskland och säges härstamma från en skotsk adelssläkt Lulle. Hette förut Valtinsson. Adlad 1767-08-13, Introducerad på Sveriges Riddarhus 1776. Släkten utgick 1960-03-12 på manssidan i Sverige. Utdöd 1966-11-06
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: