Alströmer
Friherrlig Nr: 302
Svensk släkt från Västergötland. Hette förut Alström. Adlad 1751. Friherrlig 1778. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1779 som friherrlig släkt nr. 302.