Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Mentzer
Adlig Nr: 720
Tysk släkt från Meissen. Inkom till sverige i början av 1600-talet. Adlad1663. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1664, som adlig släkt nr: 720.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: