Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Trolle
Adlig Nr: 36
Svensk uradel från Småland. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1689 som adlig släkt nr. 36. Till släkten hör friherrliga släkten Trolle, innebärande att huvudmannen har friherrlig värdighet.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: