Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Bonde af Björnö
Grevlig Nr: 41
Svensk uradel från Småland och Västergötland.  Grevlig 1695. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1697, som grevlig släkt nr. 41.Utgrenad ur den utdöda äldre grenen av friherrliga släkten Bonde.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: