Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Heland
Adlig Nr: 1841
Svensk släkt från Östergötland. Hette förut Heland. Adlad 1727. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1731, som adlig släkt nr: 1841.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: