Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Sparre af Rossvik
Adlig Nr: 7
Svensk uradel från Västergötland. Känd sedan slutet av 1300-talet. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625 som adlig släkt nr. 7. Utgrenad i friherrliga släkten Sparre.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: