Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Spens
Grevlig Nr: 54
Skotsk uradel. Känd sedan 1200-talet. Inkom till Sverige i början av 1600-talet. Friherrlig 1628. Grevlig 1712. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1719 som grevlig släkt nr. 54.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: