Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Kruuse af Verchou
Friherrlig Nr: 76
Tysk uradel från Mecklenburg. Friherrlig 1679. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1680, som friherrlig släkt nr: 76
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: