Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Leijonhufvud
Friherrlig Nr: 26
Svensk uradel från Södermanland. Introducerad 1625. Friherrlig 1651. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1652, som friherrlig släkt nr: 26.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: