Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

von Schlippenbach
Grevlig Nr: 20
Tysk uradel från grevskapet Mark i Westfalen. Inkom till svenska Livland 1492. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1654 som grevlig släkt nr: 20.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: