Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Axelson
Adlig Nr: 2022
Svensk släkt från Halland och Värmland. Adlad och adopterad 1772. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1775 som adlig släkt nr 2022.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: