Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Marcks von Würtemberg
Adlig Nr: 1726
Tysk adlig släkt från Würtemberg. Hette förut Marcks. Adlad i Sverige 1720. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720, som adlig släkt nr: 1726.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: