Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Engeström
Adlig Nr: 3242B
Svensk släkt från Skåne. Hette förut Engeström. Adlad 1751. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1752, som adlig släkt nr: 1948. Släktmedlemmar skriver sig von Engeström und von Dahlstjerna.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: