Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

von Ehrenheim
Adlig Nr: 1749B
Polsk släkt från Stettin. Hette förut Paliche. Adlad 1705. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1723, som adlig släkt nr. 1749.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: