Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Ehrenkrona
Friherrlig Nr: 210
Svensk släkt från Gästrikland. Hette förut Hammarin och Hammarstedt. Adlad 1675. Friherrlig 1731. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1743 som friherrlig släkt nr: 210.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: