Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerbaum
Adlig Nr: 1635
Hett förut Baumgart.Släkten hör samman med von Baumgarten. Adlad 1719, Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720. Utdöd 1742
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: