Svenskadel Utdöda eller utflyttade adelssläkter

Adlerbeth
Friherrlig Nr: 329
Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1801-05-28. Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § R. F., introducerad 1809. Utdöd 1844-09-02.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: