Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnummerordning

Roos af Hjelmsäter
Adlig Nr: 51
Ursprungligen Norsk uradel. Inkom till Sverige på 1400-talet. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1625 som adlig släkt nr: 51.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: