Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Muhl
Adlig Nr: 1351
Tysk uradel. Inkom till Sverige från Livland i början av 1600-talet. Adlad i Sverige 1693. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1699, som adlig släkt nr: 1351.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: