Svenskadel I Sverige representerade adelssläkter i släktnamnsordning

Mörner
Adlig Nr: 91
Tysk uradel. Hette förut von Mörner. Inkom till Sverige från Livland i slutet av 1500-talet. Naturaliserad 1627. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1627, som adlig släkt nr: 91. Utgrenad i grevliga släkten Mörner af Morlanda.
Hemsida:
Ansvarig:
E-post: @


Mer släktinformation: